Om foreningen

Tilbage til forsiden   Et seniorbofællesskab bliver til   Velkommen til Enebærhaven   Lokale links  Kontakt foreningen

Den Stiftende generalforsamling:
Foreningen er stiftet den 10.12.2001 ved en generalforsamling, der blev afholdt på Hvalsø Skole.

De til enhver tid værende ejere af ejendomme i foreningens område har ret og pligt til at være medlem af foreningen.
Der er en aldersbegrænsning, idet ét af medlemmerne i en husstand skal være fyldt 45 år.

Foreningens formål
er at varetage ejernes fælles interesser som ejere af parceller inden for området og bl.a. forestå driften af carporte og fælleshus.

Fælleshuset
består af en sal, som kan rumme op til 40 personer og to værelser til udlejning til beboernes gæster. Derudover er der et værksted, som står til beboernes disposition. Fælleshuset er indrette med køkken og 2 toiletter (det ene med bad). Fælleshuset kan kun udlejes til foreningens medlemmer

Bestyrelsen udpeger en "husinspektør", som fører tilsyn og står for reservation og udlejning af fælleshuset.

Aktiviteter
Der er fællesspisning ca. 1 gang om måneden, hvor et antal beboere i fællesskab står for madlavningen. Derudover arrangeres "hyggeaftener", også ca. 1 gang om måneden, med foredrag, sangaftener, vinsmagning, banko, børnebørnedag o. lign. Der er også etableret en læsekreds.

Foreningen har en trailer, som kan benyttes/lånes af samtlige grundejere, f. eks. til bortkøring af affald til den nærliggende affaldsplads.

Én gang om året afholdes "grøn dag", hvor der foretages en grundig rengøring og vedligeholdelse både ude og inde. Den løbende rengøring går på skift, hvert hus to uger ad gangen.

Foreningen har haft et medlem i bestyrelsen i Antennelauget Masten, hvor vi har været med til at få moderniseret vedtægterne.

Vi har endvidere deltaget/deltager i arbejdet - et medlem i arbejdsudvalget -  med at få etableret det grønne område, "Den grønne Kile".